Troba'ns a Facebook

Pertanyem a:

La importància de verificar l'estat de constitució de la comunitat de propietaris i el certificat de corrent de pagament.Primera col·laboració amb la revista AKTUAL3, publicat a la revista núm. 104 d'Abril de 2012.
Ens hem trobat moltes vegades,sobretot últimament amb motiu de la crisis de la construcció, la venda de vivendes sense tenir les condicions d’habitabilitat necessàries o amb endeutaments produïts per donar d’alta serveis comunitaris per part dels promotors i no realitzar el pagament d’aquests, deixant endeutada la Comunitat. Aquestes situacions són moltes vegades ignorades pels nous adquirents de les vivendes i aquests les sofreixen amb conseqüències econòmiques i molèsties d’habitabilitat totalment injustes.

Per això, és tan important al moment d’adquirir una vivenda i sobre tot ara que les entitats bancàries estan posant a la venda gran quantitat d’elles a uns preus molt assequibles, pregunta si la Comunitat està constituïda, demanar l’import de les quotes i si és possible l’última acta on estan acordades. En cas de que estigui constituïda, esbrinar qui és l’administrador per tal de tenir un canvi d’impressions amb ell en quant a l’estat de deficiències constructives, si hi ha reclamacions judicials per aquest concepte o si per la contra tot està funcionant correctament. Això ens pot evitar el tenir que pagar derrames, que ningú ens ha notificat, per realitzar reparacions urgents de defectes constructius i/o honoraris de professional (advocats, procuradors, enginyers tècnics, etc.) en cas de que la Comunitat hagi decidit realitzar reclamació a alguns o tots els agents de la construcció.

És de vital importància demanar un certificat de corrent de pagament i demanar al notari que l’adjunti a l’escriptura de compra. Mai ens ha de servir que el notari doni fe de que el venedor “diu” que esta al corrent de pagament. Aquest certificat l’ha d’emetre l’Administrador de la Comunitat o en cas de que no existeixi aquest, el President. Sense certificat de corrent de pagament nosaltres, com a compradors, ens fem càrrec del deute que pugui existir en relació a la Comunitat de Propietaris, de l’any natural en curs i de l’any anterior, ja que si nosaltres ens fiem de la paraula del venedor no obliga a la Comunitat a reclamar el deute a aquest sinó que passa a ser del comprador.

A més, els nous adquirents tenen l’obligació de notificar l’adquisició a la Comunitat de Propietaris i la direcció de correspondència en cas de ser diferent de la vivenda adquirida, ja que sinó, ens podem trobar que les notificacions es realitzin a la citada vivenda i que en cas de requeriment, no siguem sabedors, podent arribar a trobar-nos amb una sentència judicial ja executiva del deute acumulat per l’anterior propietari. També és important sol·licitar el règim jurídic de la Comunitat de Propietaris i/o els Estatuts, per ser sabedors en funció de com han de distribuir-se les quotes comunitàries i les condicions de convivència o limitacions que la Comunitat tingui establertes.

Per això, és important intentar contactar amb la Comunitat prèviament a formalitzar qualsevol adquisició de vivenda.

Per a qualsevol dubte o consulta que puguin tenir sobre aquest tema, ens poden consultar, sense cap compromís, trucant al T-977702886, estarem encantats de poder ajudar-los.